Pútnické zájazdy a drevené chrámy

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY

Viera zohráva v živote človeka veľkú úlohu. Po stopách Božieho slova sa veľmi radi vydáme spolu s Vami na pútnických zájazdoch nielen v Európe, ale aj za hranice nášho kontinentu. Púť je náboženským aktom viery sprevádzaná duchom viery, nádeje, obete a lásky. Objavíme silu v našom vnútri a keď naše sily stačiť nebudú, naučíme sa dôverovať Božiemu vedeniu. Niekedy budeme musieť siahnuť na dno našich fyzických či psychických síl, ale výsledok bude stáť zato. Z púte totiť človek neprichádza naspäť taký aký bol. Že neveríte? Lepšie jedenkrát vidieť ako stokrát počuť, staré známe príslovie platí aj v tomto prípade. Všetky pútnické zájazdy sa konajú pod vedením kňazov. Máte možnosť nielen spoznať nové miesta, ale aj duchovne prežiť skutočnosti zo života viery. Dovoľte nám predstaviť Vám ponuku pútnických zájazdov našich dlhoročných partnerov.

 

DREVENÉ CHRÁMY

Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Jedná sa o unikátne stavby po stránke architektonickej i sakrálnej. Tieto umelecké diela vyžarujú zo seba nielen silu, um a zručnosť majstrov prevažne východoslovenského regiónu, ale sú tiež dôkazom úprimnej túžby človeka po Bohu. Zvlášť v chudobnejších regiónoch znamenalo drevo základ trvácnej stavby, ktorá pretrvala roky. Aj dnes môžme čerpať z múdrosti a dokonale premyslenej konštrukcie či potešiť dušu i oči pri pohľade na nádherne trpezlivo prepracované ikony. Dominantou každého chrámu je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Je to stena zložená z viacerých radov ikon, zoradených podľa presného liturgického kánonu. Pre každú z ikon je charakteristické, že bola napísaná na dreve a že ukrýva v sebe hlbokú symboliku. Práve symbolika je dominantnou črtou celého východného obradu, nielen pri písaní ikon, ale aj pri slávení jednotlivých bohoslužieb a rôznych pobožností. Každý z týchto chrámov je unikátny, nenájdete ani jeden úplne rovnaký. Do každého chrámu miestni veriaci vložili kúsok seba, aby tak mohli preukázať Bohu úctu a poklonu. Pozývame Vás k spoznávaniu týchto nádherných chrámov, ktoré nám ležia pri nohách, avšak iba málo ľudí ich malo možnosť spoznať na vlastné oči. Buďme aj my medzi tými, ktorí poznajú drahocenné poklady svojej domoviny najlepšie.

 

 

FATIMA

V tomto portugalskom mestečku Boh zasahuje skrze Pannu Máriu, kedy sa zjavuje trom malým deťom, ktoré nevedia ani čítať, ani písať. Lucia má v tom čase 10 rokov, František 9 rokov a Hyacinta 7 rokov. Zjavenie rozopälo ruky a nechalo nad deťmi zažiariť tajomné svetlo. Bolo také jasné a zároveň silné, že im preniklo až do hlbín srdca, až do najvnútornejších častí duše, ako to opísala Lucia. Pred týmto zjavením sa v roku 1916 deťom trikrát zjavil anjel strážca Portugalska. Pri druhom zjavení, 13. júna 1917, Panna Mária okrem iného Lucii povedala: "Pán Ježiš si želá, aby ľudia prostredníctvom teba poznali Mňa a naučili sa Ma milovať. On chce vo svete rozšíriť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu." Pred pravou rukou Panny Márie sa ukázalo Srdce, zo všetkých strán obklopené pichajúcim tŕním ako Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, doráňané hriechmi sveta.

 

 

IZRAEL

A Hospodin riekol Mojžišovi: "Toto je krajina, ktorú som prísahou zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, keď som povedal: Tvojmu potomstvu ju dám. " Izrael, krajina nazývaná Svätá zem, kde  vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu. Izrael je pre kresťanov druhá pozemská vlasť. Getsemanská záhrada, Múr nárekov, Kostol Usnutia Panny Márie, Jaskyňa Narodenia Pána, Jaskyňa Mlieka, Qumrán, kde sa našli v džbánoch zbytky spisov, Jericho - mesto paliem, Boží hrob, hora Tábor, či prejsť si uličkami krížovú cestu a skúsiť ju naplno precítiť. Ocitnúť sa na miestach, o ktorých ste veľakrát čítali či videli fotografie a filmy je hlbokým zážitkom. Preto odporúčame každému, aby navštívil túto neobyčajnú zem. V každom pútnikovi ostanú hlboké zážitky na celý život, ktoré sa nedajú s ničím porovnávať.

 

 

LOURDY

Lourdy sú mesto na juhu Francúzska, v podhorí Pyrenejí. Patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí sem začali putovať po mariánskom zjavení v roku 1858. V tomto roku, presne 11. februára sa Bernadette Soubirousovej zjavila Panna Mária. 25. februára toho istého roku prikázala Panna Mária Bernadette ísť a umyť sa v studničke. Na mieste, ktoré Bernadette ukázala sa objavil prameň. Každý deň z neho vyteká viac ako 120 tisíc litrov vody. Väčšina pútnikov neodíte z Lúrd skôr ako sa tejto vody napije, prípadne sa v nej okúpe. Od veľkej noci do októbra sú Lurdy pre každého ešte o niečo významnejšie. Denne sa tu konajú dve procesie - s Najsvätejšou Sviatosťou, ktorá je zakončená požehnaním chorých. Veľkolepou je však aj tá druhá - sviečková. Tisíce ľudí, prechádzajú zo zapálenými sviecami cez celé mesto a končia pred Ružencovou bazilikou spoločným spevom. Malé tiché mestečko sa tak zmenilo na centrum, ktoré každoročne privíta vyše milióna pútnikov ročne. 

 

 

MEDŽUGORIE

Malé mestečko Medžugorie sa nachádza v štáte Bosna a Hercegovina, v blízkosti mesta Mostar. 24. júna 1981 tu šesť mladých ľudí: Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič, Vicka Ivankovič, Ivan Dragičevič, Jakov Colo a Maria Pavlovič stáli nad miestom, ktoré volajú Podbrdo - vrch zjavenia. Toto miesto sa nachádza len niekoľko metrov nad časťou Medžugoria - Bijakoviči. Vizionári tu údajne videli mladú ženu s dieťaťom v náručí, ktorá im rukou ukazovala, aby sa k nej priblížili, ale kvôli strachu to neurobili. O deň neskôr, 25. júna 1981 večer okolo šiestej Ivanka, Mirjana, Vicka a Ivan pocítili nutkanie vrátiť sa na spomenuté miesto. V ten deň sa podľa ich tvrdenia s Pannou Máriou modlili a rozprávali. Preto 25. jún sa v Medžugorí slávi ako deň výročia zjavenia. Od tohto dňa mali vraj vizionári každodenné zjavenia kdekoľvek sa nachádzali. Hlavné posolstvá sú pokoj, viera, obrátenie, modlitba, pôst. Posolstvo z 2. januára 2012 znelo takto: "Drahé děti. Když s mateřskou starostlivostí hledím do vašich srdcí, vidím v nich bolest a trápení; vidím zraněnou minulost a neustálé hledání; vidím svoje děti, které chtějí být šťastné, ale nevědí jak. Otevřte se Otci. To je cesta ke štěstí – cesta, kterou já vás chci vést. Bůh Otec svoje děti nikdy nenechává samotné, zvláště ne v bolesti a zoufalství. Když to pochopíte a přijmete, budete šťastní, a skončí vaše hledání. Budete milovat a nebudete se bát. Váš život bude naděje a pravda, která je můj Syn. Děkuji vám. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil. Nesuďte, protože všichni budete souzeni. "

 

 

RÍM

Nenechajte si újsť toto nádherné historické mesto. Veľa pútnikov sem prichádza na viackrát, pretože Rím sa nedá spoznať za pár dní. Medzi rušným centrom popretkávaným množstvom nádherných umeleckých diel, skvostov architektúry, sôch, obrazov, fontán či námestí leží aj jeden klenot. Najmenší štát sveta Vatikán, ktorý má iba okolo 1000 obyvateľov a na jeho čele stojí pápež Benedikt 16. Santa Maria Maggiore, postavená v roku 430 sa považuje za najkrajšiu rímsku baziliku, zasvätená Panne Márii. Uchváti Vás svojou mohutnosťou a neobyčajnou krásou umeleckých pokladov. Bazilika svätého Petra s obrovským námestím, ktoré každý pozná aspoň z televíznych obrazoviek, kde každý rok svätý otec udeľuje množstvu veriacich svoje pápežské požehnanie. Pieta, ktorá vzbudzuje ľútosť i obdiv nad smrťou syna matky. Sixtínska kaplnka prepracovaná do miniatúrnych detailov, sväté schody, po ktorých môžete kráčať aj Vy a množstvo ďalších zaujímavostí dýchajúcich nielen históriou, ale aj svojím samostatným príbehom plným neobyčajnosti.

 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Hlavné mesto španielskeho autonómneho spoločenstva Galície patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta už od stredoveku. V 9. storočí  tu boli objavené pozostatky svätého apoštola Jakuba, ktorý bol taktiež  šíriteľom evanjelia na Pyrenejskom polostrove. Tradícia hovorí, že Jakubovi žiaci mŕtve telo svojho učiteľa naložili na loďku, ktorú nechali doplávať až do Galície a tu apoštola jeho pozostatky tajne pochovali. Hrob v 9.storočí našiel neznámy pastier, ktorého upútal zhluk veľkého počtu žiarivých hviezd nad jedným miestom. Dnes na tomto mieste stojí nádherné mesto Santiago de Compostela.  Španieli si svätého Jakuba vybrali taktiež za svojho patróna.  Dobre známa "Camino de Santiago"  - púť k telesným pozostatkom tohto apoštola sa stala cieľom nejedného veriaceho. Ľudia putujú sami i v skupinkách, so svojimi radosťami, starosťami a myšlienkami. Pútnik nikdy nie je opustený, zaradí sa medzi tých, čo šli celé stáročia pred ním i medzi tých čo ho budú nasledovať. Pútnikov z roka na rok pribúda a tak všetky oficiálne cesty majú behom celého kalendárneho roka množstvo ďalších pútnikov. Najznámejšia francúzska cesta je najtradičnejšou a najznámejšou, severná cesta je pokojnejšou alternatívou, portugalská cesta začína v susednom štáte pokračujúc do Španielska a juhovýchodná cesta je zasa plná zaujímavých kontrastov. Aj keď putovať mnoho kilometrov je veľkou obetou, netreba zabúdať, že apoštol Jakub podstúpil ako prvý z apoštolov mučenícku smrť. Stal sa tak symbolom nádeje a ochrancom kresťanskej viery. 

 

 

ĎALŠIE PÚTE

Chcete putovať viac ako len do najznámejších pútnických miest? Určite ste už počuli o poľskom mestečku Czestochowa, kde sa veriaci schádzajú na známej mieste Jasna gora. Tu môžte na vlastné oči vidieť ikonu Čiernej Madonny, ktorá je jedným zo symbolov Poľskej republiky. Taktiež máte možnosť vydať sa po stopách histórie kresťanskej viery do škandinávskych krajín. Uvidíte chrámy, kde boli pokrstení prví králi kresťanského vyznania, arcibiskupské paláce či najznámejšie katedrály Švédska, Nórska i Dánska. Najvýznamnejší karmelitánsky kláštor je v Lisieux, kde sa v kláštornej kaplnke nachádza hrob Terézie Ježiškovej. Chrám Mont St. Michel vzbudzuje údiv už zdiaľky, nie každý mal však to šťastie vidieť ho aj vznútra. Mestečko Ars je zasa preslávené kňazom J. M. Vianney. Alebo kaplnka svätej Rozálie, ktorá žila asketickým životom v jaskyni Mount Pellegrino.  Po tom, čo sa zjavila vo sne neznámej žene, boli jej ostatky prenesené na jej žiadosť do hlavného mesta Sicílie, do Palerma, následne na to ustúpila morová epidémia, ktorá v tej dobe v Palerme zúrila.

 

 

„Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem“ Gn 12,1. Harran - starobylá dedina v rozpálenej púštnej časti Turecka, kde Boh prehovoril k Abrahámovi. Tu je údajné rodisko praotca Abraháma, miesto uctievané pútnikmi z celého Turecka. Prístavné mesto Tipas, ktoré je zapísané v zozname UNESCO. Mesto vytvára čarovnú scenériu, kde môžeme ešte dnes zachytiť ozveny z čias Féničanov a Rimanov, ktorí tu v dávnej dobe zakotvili. Môžeme tu vidieť veľkú baziliku, baziliku Alexandra v západnej časti a baziliku svätého Salsa vo východnej časti. Souk Ahras, kde sa v r. 331 alebo 332 narodila sv. Monika a v r. 354 sa jej narodil syn, jeden z najznámejších mužov svetovej filozofie a teológie sv. Augustín.Alebo mestečko Maaluly, pozoruhodné miesto, kde sa hovorí biblickým jazykom, ktorým hovoril aj Ježiš Kristus - aramejsky. Nemenej zaujímavou bude návšteva jedného z najstarších prístavov na svete Aden. Mesto pravdepodobne založili Kain a Ábel, predpokladá sa že práve tu Noe postavil svoju archu. Vedeli ste, že indická Goa je sídlom arcibiskupstva podliehajúcim priamo Vatikánu? Tu v roku 1542 pricestoval aj František Xaverský, spoluzakladateľ jezuitského rádu. Mesto Kalkata je zasa dobre známe tým, že v ňom pôsobila jedna z najznámejších osobností sveta - Matka Tereza. Celý svoj život zasvätila práci s chudobnými ľuďmi a v jej práci pokračujú spolusestry z rádu Misionárky milosrdenstva.